Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - National Technical University of Athens

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - School of Civil Engineering

Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects - The Civil Engineering School of the NTUA  for 2021 : 2nd in Europe, 4th worldwide

easy web maker